top of page
מה תלמדו בהרצאה
%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%

1.

מהו תהליך מכירה נכון בעידן החדש?

צעד אחר צעד, מרגע היכרות הלקוח ועד סגירת העסקה.

2.

היפוך פסיכולוגי, ויצירת מצב

WIN WIN

3.

אמנות שאילת השאלות לקידום העסקה.

4.

כיצד להפוך התנגדות להזדמנות מכירה ללא שכנוע וללא מאמץ.

5.

מהם כללי ה -  לא תעשה

בכל סוגי המכירה?

6.

טכניקות פרקטיות ליצירת מיומנויות סגירה

באופן אקספוננציאלי.

smiling-executives-shaking-hands-at-desk

7.

שפת המכירה -

אילו מילות קסם ישפיעו על סגירת המכירה, כמו מטה קסמים?

8.

מהו הסוד התודעתי שכל מנהל ואיש מכירות צריכים לדעת?

bottom of page