top of page

הרצאה

מה תלמדו בהרצאה
%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%

1.

מפתחות ליצירת תקשורת מקדמת עם כל אדם בכל סיטואציה

2.

הצטרפות והובלה 

טכניקות ליצירת קרבה מיידית

3.

להשפיע מבלי לשכנע עם שימוש באינטונציית הקול 

ושפת הגוף

4.

כיצד להפוך התנגדות להזדמנות מכירה ללא שכנוע וללא מאמץ.

5.

תהליך מובנה להגדרת מטרות כהלכה

6.

טכניקות פרקטיות ליצירת מיומנויות סגירה

באופן אקספוננציאלי.

smiling-executives-shaking-hands-at-desk

7.

שפת המכירה -

אילו מילות קסם ישפיעו על סגירת המכירה, כמו מטה קסמים?

8.

מהו הסוד התודעתי שכל מנהל ואיש מכירות צריכים לדעת?

bottom of page